Zgodovina

Omenili smo,  da je Taborniški dom urejen v prostorih bivše karavle, ki jih  je imela Jugoslavija ob svojih mejah. Vojaki so tu preživeli vse letne čase, saj so bile takrat karavle samooskrbne. Tako sta karavlo sestavljali karavla sama ter pekara, kjer so si vojaki pekli in kuhali. Po letu 1970 pa so vojake umaknili iz mejnega območja,  v objektih pa uredili Planinski dom Momčilo Marjanac, ki ga je upravljalo Planinsko društvo Planinac Kranj, organiziran v kranjski vojašnici. V domu so stregli vojaki, ki so bili tam povečini kazensko. V bivši pekari so uredili vikend (današnji apartma), ki se je ob prevzemu leta 1992 imenoval kar  Tavčarjev vikend po generalu, ki ga je največ uporabljal.  Predelave objektov so izvajali vojaki na služenju vojaškega roka v gradbenih enotah JLA.